Contouren reorganisatie steeds duidelijker

29 november 2011 | Algemeen vanuit Hiv Vereniging Nederland

Update over de stand van zaken – eind november 2011

Beste vrijwilligers en leden van HVN,

Al eerder ontvingen jullie een bericht over de bezuinigingen die HVN zal moeten verwerken. Op de Algemene Leden Vergadering van 12 november 2011 is nader uiteengezet hoe we dat gaan aanpakken. Daarbij is gesproken over 2 scenario’s, aangezien we nog uitsluitsel moesten krijgen van de gemeente Amsterdam. Eén scenario hield rekening met een gedeeltelijke toekenning en één scenario hield rekening met een gehele afwijzing.

In een mondeling gesprek op 22 november 2011 is ons door de beleidsbeslissers van de gemeente Amsterdam medegedeeld dat de subsidierelatie met HVN per 1 januari 2012 geheel gaat stoppen (toelichting hieronder). Daarmee wordt het meest negatieve scenario nu ook de werkelijkheid. Mogelijk komt er nog een zeer bescheiden afbouwregeling, maar die moet nog bedongen worden en zal van heel korte duur zijn.

Dit alles betekent dat de bezuinigingsnoodzaak voor de komende 2 jaar komt op:

  • Structureel Personele kosten minus 100.000 Euro per jaar
  • Structureel Vaste kosten minus 75.000 Euro per jaar
  • Structureel Activiteiten kosten minus 75.000 Euro per jaar

Dat zijn enorme bedragen en moeten we ook in een vroeg stadium halen. Samen met het bestuur zal ik de komende weken nadere stappen vaststellen om de bezuinigingen zo spoedig mogelijk te behalen. Overal waar we vanaf 2012 al kosten kunnen besparen moeten we aangrijpen. De personele consequenties zijn al gecommuniceerd. Deze blijven van kracht. Voor de kerst zullen we de sectie- en regiocoördinatoren laten weten welk budget we kunnen reserveren in 2012 en hoe we zo snel mogelijk gaan toewerken naar een sterke vermindering van de vaste kosten (pand, kantoor, etc.).

Toelichting
De gemeente Amsterdam liet ons weten dat binnen de nieuwe regeling 1,2 miljoen Euro beschikbaar is en er voor 4,4 miljoen Euro is aangevraagd. 70% van de aanvragen is afgewezen. Alleen projecten die zich exclusief richten op dementie, zware psychiatrische problematiek, zware schuldenlast van burgers en personen die het huis niet meer uit komen (mobiliteit of psychisch) hebben voorrang gekregen. De gemeente wil voor deze groepen een extra inspanning doen. Daarmee waren de projectgelden vergeven. Andere burgers moeten elkaar helpen, zonder extra steun van de gemeente (met dezelfde motivatie stopt de gehele financiering van buddyproject van Schorer). HVN kan nog bezwaar aantekenen, dat zullen we doen, maar het lijkt heel lastig te worden.

Buiten deze afwijzing om loopt een bescheiden subsidierelatie van de afdeling Amsterdam HVN met de gemeente Amsterdam (bij een andere bestuurslaag). Over die aanvraag moeten we nog bericht ontvangen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Robert Witlox, directeur