Posts Tagged ‘hiv op het platteland’

Kater

door Reina

Afgelopen zondag was hij er opeens. De kater.
Het was wel te verwachten ook. Na maanden zo lang, zo hard ergens naartoe werken en zo weinig slapen. Het zou ook te gek zijn als dat altijd maar doorging. Al die dagen dat om zeven uur de wekker afloopt en ik meestal niet stop totdat ik tegen middernacht weer mijn bed inrol. En steeds maar dat gejakker met die fiets en trein op en neer naar Amsterdam en rennen en vliegen om dat eten weer op een normale tijd op tafel te krijgen. Los daarvan dan nog sport, muziekles, de heggen snoeien, klaar-overen, de poes en de vissen verzorgen, de administratie van de turnvereniging bijhouden en dan om de paar weken een dag vrij zien te houden voor het invlechten van het kroeshaar van mijn dochter. Ik mag in zo’n weekend ter ontspanning nog wel eens een glas witte wijn teveel nemen. Met de brakke gevolgen van dien.

Keukenkalender
Ik beoefen tijdens het afwassen Mindfullness. De afwas is mijn reflectiemomentje. Soms ga ik ervoor zitten om mijn keukenkalender helemaal goed in te vullen, met mijn telefoon en mijn outlook agenda ernaast. De kalender in de keuken is tastbaar en is mijn houvast. Boodschappenbriefjes ook. Die zorgen ervoor dat ik efficiënt de winkel door race en er met niet meer dan nodig uitkom. Maar die keukenkalender werkt alleen als ik er op kijk. Ik was zo druk dat ik dat ook niet meer deed. En dingen vergat. Zoals het klaar-overen dat ik toch echt iedere dinsdag doe sinds de school in september begon.

Hoogtijdagen
Ik ben al weken van plan een speciale dag te markeren op mijn keukenkalender. 12 april. Ik heb er nog een foto van in mijn telefoon. Een foto met een datum erop. Daarom markeer ik die dag waarschijnlijk ook niet meer. Maar het was een bijzonder memorabele dag. Net als 13 juni dat was – de dag van het Symposium Positief Geluid in Driebergen, waar ik al die maanden zo hard naartoe aan het werken was. En die al vanaf 1 januari in koeienletters op de kalender staat.Kater

The day after
Dat is 14 juni, de dag van de kater. Die op 12 april geboren is en waar we mochten komen kijken. Zo zoet en met zijn oogjes nog dicht. En zo kreeg ik op zondag 14 juni, de dag na het symposium, onze permanente kater Zuco mee naar huis. He is here to stay. Ik ga hem de aandacht en liefde geven die hem toekomt en ik beloof plechtig dat ik deze niet ga onderdrukken met paracetamol en gebakken eieren.

 

16

06 2015

Hiv-hulpverlening aan provincievrouwen

Zoekt en gij zult vinden

door: Abida

In de provincie zijn er weinig mogelijkheden voor mensen met hiv om de juiste hulp te vinden. Praatgroepen, specialistisch maatschappelijk werk, projecten en lotgenotencontact? Daar doen we hier niet aan.

In de provinciesteden zijn met name homomannen met hiv wel redelijk georganiseerd. Er is ook de mogelijkheid om naar een hiv-café te gaan. Maar het dichtstbijzijnde is voor mij bijvoorbeeld 2,5 uur reizen met het openbaar vervoer. Voor mensen met weinig energie is dat niet echt een optie.

Het is een beetje het kip-of-ei verhaal. Hoe komt het nu dat er in de provincie zo weinig mogelijkheden zijn voor mensen met hiv en dat er hier geen vrouwengroep is die goed loopt? Is het omdat er geen initiatieven zijn, omdat de hulpverlening ons niet bereikt, of willen we in de provincie niet bereikt worden? Is er misschien zo weinig vraag, dat het aanbod aan initiatieven steeds stagneert? Of heeft het te maken met de manier waarop mensen in de provincie met problemen omgaan?

Monitoring

Om een gefundeerd artikel te kunnen schrijven ben ik op zoek gegaan naar informatie bij een aantal van de mij bekende instellingen waar vrouwen met hiv terecht kunnen. Mijn zoektocht begon bij de GG en GD, dé ingang als het gaat om screening en preventie. De GG en GD in deze regio had in 2011 welgeteld één vrouw die hiv-positief testte. De consulente die ik sprak kon zich deze uitzondering nog goed herinneren. De monitoring van de GG en GD  registreert vrouwen niet apart, omdat dit hier in de regio een dusdanig klein percentage vormt dat het cijfer niet apart in de statistieken wordt verwerkt. Wel worden homomannen apart geregistreerd. Verder is er één cijfer voor heteromannen en –vrouwen samen. Met als gevolg dat het bij de GG en GD sowieso niet duidelijk is over hoeveel vrouwen we in deze regio praten. Indien iemand  positief is getest, is er geen nazorgtraject bij de GG en GD zelf, maar wordt deze persoon doorverwezen naar het dichts bijzijnde behandelcentrum.

Betreffende consulente meldde verder: ‘Mensen lossen in de provincie na de hiv-diagnose hun problemen zelf op. Ze nemen hierbij vaak maar een paar mensen in vertrouwen: familieleden of goede vrienden. Een heel aantal voelt zich eenzaam en niet begrepen. Sommigen vinden geen gehoor bij familie en vrienden of hebben behoefte aan meer dan het behandelcentrum te bieden heeft. Dan neemt men meestal contact op met de HVN, of gaat naar Amsterdam om daar deel te nemen aan een gerichte activiteit.’ De consulente van de GG en GD heeft eerder in de Randstad gewerkt en geeft aan een opmerkelijk verschil te zien tussen de provincie en in de grote stad.

Schaamte

Ook was ik benieuwd naar de ervaringen van mijn hiv-consulente in het behandelcentrum. ‘Het merendeel van de vrouwen die wij hier zien, zijn van niet-Nederlandse afkomst. Zij hebben vaak een complexe problematiek, bijvoorbeeld schulden, zorgen om huisvesting, verblijfsvergunningen, en oorlogstrauma’s. De hiv-diagnose is voor hen slechts een onderdeel van de sociaal-emotionele, problematische situatie waarin zij zich bevinden. Taal is vaak een barrière en hun privacy ligt uiterst gevoelig aangezien zij zich vaak bewegen in een kleine gemeenschap van landgenoten. Er is in deze culturen een nog groter taboe als het om hiv gaat. We bieden deze vrouwen lotgenotencontact als zij aangeven daar behoefte aan te hebben, maar op het laatste moment haken ze vaak af. De drempel is blijkbaar toch te hoog. De schaamte overwint. Dat betekent dat wij concreet vaak niet veel voor deze vrouwen kunnen doen.’

Van oudsher is de mentaliteit in de provincie ‘niet klagen maar dragen’. Vuile was hang je niet buiten. Op de arme zandgronden en in de textielindustrie in het oosten waren mensen van oudsher druk bezig met overleven en werken voor de simpele boterham op de plank. Hierdoor ontstond een stugge mentaliteit die nu nog steeds bij mensen uit deze regio hoort, met weinig ruimte voor ‘fratsen’. Allerhande problemen of hobbels op de levensweg vallen hier ook onder, dus ook hiv. Zoals de GG en GD-consulente al aangaf, lossen we hier onze problemen zelf op. Maar lukt dat ook? Dat is moeilijk te zeggen. Als het zelfs al onduidelijk is om hoeveel vrouwen het in de regio gaat, is het ook niet na te gaan hoe het met deze vrouwen gaat. Als vrouwen met hiv niet in beeld zijn, is onbekend waaraan we behoefte hebben. Er kan dus onmogelijk adequaat hulp worden geboden. Dat betekent dat vrouwen met hiv als ze vastlopen her en der aan zullen kloppen.

Vrijwillige basis

Mijns inziens is het vanwege de marginale aantallen en het ontbreken van visie en ervaring, voor hulpverleners in de provincie vaak niet mogelijk om ons kundig te ondersteunen en op weg te helpen naar een volwaardig leven met hiv. Hulpverleners zoals huisartsen, psychologen, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers, houden hier sowieso geen rekening met het bestaan van vrouwen met hiv in hun professionele werksfeer. Het lijkt wel alsof zij zeer verrast zijn als een vrouw met hiv, zoals ik, over de hoge drempel stapt. Van actieve benadering is dan meestal geen sprake. De andere kant is, dat de hulpverlening in Nederland op vrijwillige basis is. In de hulpverleners-arena van de provincie moeten vrouwen met hiv hun plek nog opeisen.

22

05 2012