Posts Tagged ‘hiv op school’

De artsen van de toekomst

door Sabine

drhouseVan mijn verpleegkundig specialist Robin Ackens kreeg ik vraag of ik wilde meewerken aan een avond over hiv voor studenten geneeskunde van de universiteit van Maastricht. Ik zou worden geïnterviewd en mijn aandeel in het college zou zijn dat ik vertelde over de impact van hiv op mijn leven. Natuurlijk hoefde ik niet lang na te denken. Het leek me spannend, maar ook erg leuk! Ik heb van professionals zoveel stigma ervaren dat ik graag iedere kans aangrijp om mensen in de zorg – en zeker zij die daarvoor nog leren – op het juiste been te zetten. Er is nog een hoop werk te doen op dat gebied.

Gisteravond was het dan zo ver. Studievereniging IFMSA-Maastricht organiseerde een Dr. House avond over hiv en aids. De zaal zat tjokvol met 100 studenten geneeskunde. Pffff, het zweet brak me uit!

De avond was echt leuk opgezet. Er werd een lekker theatrale Amerikaanse uitzending van Dr. House getoond waarin een patiënt behalve hiv nog allerlei andere klachten heeft. In deze serie is Dr. House altijd de arts waar de echte moeilijke gevallen naartoe gaan. Na veel onderzoeken en out-of-the box denken heeft hij het uiteindelijk bij het rechte eind als hij een diagnose stelt. Maar daar gaat wel van alles aan onderzoeken en hypotheses aan vooraf.  Tijdens de onderzoeken naar de oorzaak van de klachten en het toewerken naar een diagnose passeerde van alles de revue, waaronder een spatincident met geïnfecteerd bloed in het oog van de verpleegkundige. Dat leidde tot vliegende paniek in de serie en ook tot geroezemoes en opmerkingen uit de zaal met studenten.

Het beeld werd een aantal keer stopgezet.  Internist-infectioloog Dirk Posthouwer legde dan uit hoe hiv de cel binnenkomt en zich vermenigvuldigt, wat CD4 cellen zijn en wat hun functie is, wat viral load is, welke medicatie er is en hoe die werkt, risico’s op overdracht en nog meer moeilijke maar interessante medische termen die ik nu alweer vergeten ben.

Na het zien van de aflevering en de medische uitleg door de internist was het tijd voor de realiteit van alledag en leven met hiv in Nederland. Robin interviewde mij hoe het leven na een hiv-diagnose eigenlijk is. Hij had me ter voorbereiding al een hele lijst vragen gestuurd, dus ik wist wat er kwam:
Hoe ben ik erachter gekomen, hoe gaat de behandeling in zijn werk, hoe is het om te leven met hiv, enzovoort. Maar ook vroeg hij of er in Nederland stigma ervaren wordt, en wat ik wilde meegeven aan studenten. Ik heb een aantal onaangename ervaringen genoemd die ik zelf en mijn partner hebben meegemaakt, maar ook heb ik voorbeelden uit onze community aangedragen.

Wat dacht je ervan dat mijn partner naar de huisarts gaat voor een uitgebreide soa en hiv test en dat de huisarts hem dan plompverloren vraagt of hij wel zeker weet dat hij een relatie wil met iemand die hivpositief is? Of kwetsende opmerkingen toen de MH17 neerstortte, “omdat daar veel mensen inzaten die ervoor zorgden dat onze zorgpremie zo hoog is. Opgeruimd staat netjes”. Ik kon voorbeelden geven die het voor de studenten echt deed leven hoe naar het moet zijn om dit zelf mee te maken.  Ik heb hen, de artsen van de toekomst, kunnen meegeven dat dit soort dingen echt onnodig pijn doen en veel verdriet veroorzaken. En dat het door dit soort ervaringen nog lastiger wordt om open te zijn over hiv.

Maar wat ik hen vooral wilde meegeven is dat wij, net als zij, gewoon mensen zijn. Dat zij ons als zorgprofessional moeten behandelen en begeleiden zoals ook zij behandeld en begeleid willen worden. Dat we een mond hebben, dat we kunnen praten, en dat wij het veel fijner vinden om een paar vragen zelf te beantwoorden dan dat er over het antwoord gespeculeerd wordt, gevoed door onwetendheid of vooroordelen.

Dat kwam aan. Door de vele vragen en reacties uit de zaal werd mij duidelijk dat mijn boodschap was overgekomen. En ja, ik vond het doodeng, maar wat ben ik blij dat ik deze kans gegrepen heb!

13

01 2017

Positief leert

gids voor gezinnen

De dit jaar verschenen nieuwe gids ‘Positief leert’ wil stigmatisering en discriminatie van hiv+scholieren en -studenten tegengaan en wegnemen. De uitgave doet dit door kort door de bocht aannames over ondermeer overdrachtsrisico’s,  met recente en kloppende informatie te ontkrachten. Heersende misvattingen duidelijk te benoemen en onderbouwd tegen te spreken. Een helder boekje over de feiten en de fabels. Waarvan iedere gezin met hiv er minimaal twee op voorraad zou moeten hebben om weg te kunnen geven aan bezorgde ouders van vriendjes en vriendinnetjes. En twee op zak zou moeten dragen om weg te kunnen geven in de kantine van de voetbalclub of in de pauze van de jaarlijkse baletuitvoering. En waarvan je er één in de kast zou moeten hebben staan. Als stevige steun in de rug en praktisch naslagwerkje.

POSITIEF leert is te bestellen bij het Servicepunt. Telefonisch bereikbaar op 020-6892577. Je kunt je bestelling ook mailen naar servicepunt@hivnet.org of hier de gids (in pdf) downloaden.

08

07 2010

Liever geen kind met hiv in de klas

PERSBERICHT Amsterdam, 18 maart 2010

Ruim eenderde van de ouders wil liever geen kind met hiv in de klas. Veel opvoeders, maar ook docenten, laten zich onnodig leiden door angst

Ruim eenderde van de ouders heeft liever geen kind met hiv in de klas van zijn of haar kind. Meer dan een op de tien docenten heeft liever geen collega met hiv. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van het Aids Fonds. De angst dat kinderen geïnfecteerd zouden kunnen worden door een medeleerling of een docent is niet nodig, zeggen het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland. In de normale dagelijkse omgang is het risico op een hiv-infectie namelijk uitgesloten. Toch zorgen de vaak emotionele reacties ervoor dat veel ouders van hiv-positieve kinderen ervan afzien te vertellen dat hun kind hiv heeft. Docenten die openlijk voor hun hiv-infectie durven uit te komen zijn er ook nauwelijks. Op 22 maart overhandigt de 15-jarige seropositieve Brenda de gids ‘Positief leert’ aan ex-minister van Onderwijs Ronald Plasterk. Plasterk en Brenda zijn samen nieuwe gezichten in de Aids Fonds-campagne ‘Sluit hiv uit, niet de mensen met hiv’.

Misverstanden over hiv Het Aids Fonds roept iedereen op zijn kennis en houding op het gebied van hiv te testen op www.hoepositiefbenjij.nl. Er bestaan immers nog veel misverstanden op het gebied van hiv. Zo denkt één op de zeven onderwijsmedewerkers en één op de vijf ouders dat een kind risico loopt op besmetting als het stoeit of wilde spelletjes speelt met een klasgenoot met hiv. De meerderheid (86 procent van de ouders en 89 procent van de onderwijsmedewerkers) schat in dat er een risico is op besmetting wanneer ze in aanraking komen met het bloed van de klasgenoot met hiv. Infectie is echter alleen mogelijk bij intensief wond-op-wond contact, waarbij sprake is van veel bloedverlies. Daarnaast hanteren alle scholen en kinderdagverblijven bij eerste hulpverlening de gebruikelijke protocollen voor hygiëne.

Inlichten hiv-status Een overgrote meerderheid in Nederland vindt dat de schooldirectie en de docent moeten worden ingelicht als er een kind met hiv in de klas komt. De helft van de leraren vindt dat ook medeleerlingen in dezelfde klas en hun ouders moeten worden ingelicht. Het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland benadrukken dat hier geen reden voor is, omdat klasgenoten en docenten geen gevaar lopen geïnfecteerd te raken. Er is geen verplichting om over de hiv-status te vertellen. En als iemand het toch vertelt dan mogen directie en docenten dit niet zonder toestemming van betrokkenen aan anderen doorvertellen. Dit is wettelijk vastgelegd.

‘Positief Leert’ Toch wordt het leven voor mensen met hiv aangenamer als ze geen geheim hoeven te maken van hun hiv-status. De Hiv Vereniging Nederland heeft de gids ‘Positief leert’ geschreven voor scholen die te maken krijgen met ouders, kinderen of onderwijskrachten die bekend (willen) maken dat ze hiv-positief zijn. De overhandiging van de gids door de vijftienjarige hiv-positieve Brenda aan Plasterk vindt plaats tijdens een bijeenkomst met 150 leerlingen van ROC Mondriaan in den Haag. Op de poster van Brenda die het Aids Fonds speciaal voor scholieren heeft laten maken staat de tekst: ‘Ik ben hiv-positief. Wil je nu nog naast me zitten in de klas?

‘Sluit hiv uit, niet de mensen met hiv’ Doel van de Aids Fonds-campagne is bewustwording rond de voortdurende stigmatisering van mensen met hiv, zowel door hoog- als door laagopgeleide mensen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat irreële angst leidt tot een negatieve houding ten aanzien van mensen met hiv. De directe aanleiding voor de Aids Fonds-campagne is een onderzoek uit 2008 onder mensen met hiv in Nederland dat aantoont dat zonder uitzondering alle deelnemers ooit negatieve reacties hebben ervaren. Belangrijke uitingsvormen van stigma zijn: verwijt, meer fysieke afstand, vermijding, buitengewone hygiënische maatregelen, onverschilligheid en uitsluiting.

Presentatoren Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw, voetballer Ryan Babel , tattoo-artist Henk Schiffmacher , politicus Ronald Plasterk en de 15-jarige Brenda verlenen hun medewerking aan de campagne.

Voor het TNS-NIPO-onderzoek in opdracht van het Aids Fonds zijn in totaal 1.119 Nederlanders ondervraagd, 217 ouders en 345 onderwijsmedewerkers.

22

03 2010