FAQs maatschappelijk

Kun je een hypotheek afsluiten wanneer je hiv hebt?

Ja dat kan, zeker nu het sinds 2005 mogelijk is voor hiv-positieven om een levensverzekering af te sluiten. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de financiÎle omstandigheden, zoals de hoogte van het inkomen van de kopers, of er een levensverzekering is afgesloten, of er sprake is van een eigen vermogen en natuurlijk de hoogte van de prijs van het te kopen pand. Lees meer.

 

Kun je een levensverzekering afsluiten als je hiv hebt?

Ja, dat is sinds 2005 mogelijk. Via deze link vind je 20 FAQ over levensverzekeringen.

 

Voor welke ziektekostenverzekering kom je in aanmerking met hiv?

Vanaf 1 januari 2006 is iedereen in Nederland verplicht verzekerd via het nieuwe zorgstelsel. Het verschil tussen ziektekosten en particuliere verzekering bestaat niet meer en iedereen komt in aanmerking voor de basiszorgverzekering. Via deze link vind je de FAQ over het nieuwe zorgstelsel.

Mag een verzekeraar de polisvoorwaarde van een aanvullende verzekering zomaar eenzijdig wijzigen per ingaande van een nieuw polisjaar?

Ja. De polisvoorwaarde voor de aanvullende verzekering mogen per polisjaar worden gewijzigd. Komt een voor jou belangrijke voorziening in een andere, vaak duurdere, aanvullende verzekering, dan is de verzekeraar ook niet verplicht je voor deze andere polis te accepteren. Je kunt dan overwegen om over te stappen naar een andere verzekeraar. Echter, ook een andere zorgverzekeraar is niet verplicht je te accepteren voor een aanvullende verzekering. De acceptatieplicht geldt alleen voor de basisverzekering. Wellicht is het interessant voor je om een aanvullende verzekering afsluiten via Hiv Vereniging Nederland die met verzekeraar AGIS een collectief contract heeft afgesloten met wellicht voor jou een goede polisdekking voor jouw specifieke zorgvraag.

Wie is verzekeringsplichtig in Nederland?

De Nederlandse wetgeving is natuurlijk de bron om te weten of iemand in Nederland verzekeringsplichtig is. Artikel 2 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verwijst naar artikel 5 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) inclusief aanvullende wetgeving.
De verzekeringsplicht voor de Zvw bestaat wanneer een verzekerde ook AWBZ-gerechtigd is, en dat is vanaf het moment dat hij ingezetene van Nederland is. Het ingezetenschap wordt beoordeeld naar de omstandigheden en hangt af van de juridische, economische en sociale binding met Nederland.

Dien ik een specialist op de hoogte te stellen van mijn hiv infectie voor een operatie?

Nee, hiertoe ben je niet verplicht. Iedereen heeft op het gebied van zorg recht op gelijke behandeling en er dienen dezelfde voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Hiv maakt hier geen uitzondering op. Lees meer.

Ben je verplicht tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je hiv hebt?

Nee, dit hoef je niet te vertellen. Tijdens een sollicitatiegesprek mag niet gevraagd worden naar gezondheid of ziekteverleden, dus ook niet naar hiv. Wel zul je iets moeten vermelden indien je al van tevoren weet dat e.e.a. van invloed is op je functioneren. Hierbij hoef je dan niet je hiv-status te vermelden, maar bijvoorbeeld dat je last hebt van een (chronische) vermoeidheid. Lees meer.

Moet je een gezondheidsverklaring invullen?

Een gezondheidsverklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Dat geldt dus ook voor vragen naar hiv-positiviteit en aids. Lees meer.

Mag ik medisch gekeurd worden voor een baan?

Nee, alleen bij hoge uitzondering. De wet Medische Keuringen verbiedt (aanstellings)keuringen. Een medische keuring mag alleen plaatsvinden, wanneer dit in de advertentie is aangegeven, na advies van de arbodienst. Zo'n uitzondering kan gemaakt worden wanneer voor de functie bijzondere medische eisen worden gesteld. Lees meer.

Wanneer je langere tijd ziek bent, is je werkgever dan verplicht om 100% van je loon door te betalen?

Neen. De werkgever is hiertoe niet verplicht, tenzij dit is geregeld in het arbeidscontract of de CAO. Wanneer dit niet is geregeld in het arbeidscontract of de CAO, is hij overeenkomstig de wettelijke regeling verplicht om 70% van het loon door te betalen, maar tenminste 100% van het wettelijk minimumloon. Deze regeling geldt onverkort ook wanneer de werkgever in het verleden tijdens kortere ziekteperiodes wel 100% van het loon heeft doorbetaald.

Heb je vragen over het UWV?

Als je te maken krijgt met het UWV wordt je soms geconfronteerd met onverwachte vragen of kwesties. Op een paar belangrijke vragen lees je hier het antwoord. Uiteraard tref je veel informatie op hun eigen website www.uwv.nl Ook kun je daar brochures vinden over specifieke onderwerpen.

De laatste tijd is mijn situatie rondom hiv verergerd. Kan ik eventueel een hogere uitkering krijgen?

Situatie: omdat ik hiv heb en maar beperkt kan werken, heb ik sinds een jaar of tien een gedeeltelijke WAO-uitkering (25-35%). Omdat het voor mij lastig is geschikt werk te vinden, heb ik geen betaald werk. Ik zorg voor de kinderen.
Antwoord: Als uit onderzoek van het UWV blijkt dat u inderdaad meer arbeidsongeschikt bent geworden, dan kan uw uitkering worden verhoogd. Omdat u langer dan vijf jaar geleden een arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg toegekend in verband met hiv, zult u na 104 weken (dus twee jaar) voor een hogere uitkering in aanmerking komen. Het ligt anders als u niet door hiv maar door iets anders, bijvoorbeeld een ongeval, meer arbeidsongeschiktheid zou zijn geworden. Er kan dan - ook na 104 weken - een hogere uitkering worden toegekend, maar dan alleen als u naast uw uitkering ook werkte (of een WW-uitkering had).

Ik heb een juridische kwestie. Waar kan ik terecht?

Er zijn veel juridische dienstverleningsorganisaties in Nederland. Een aantal houden zich bezig met juridische dienstverlening aan chronisch zieken. Denk aan Juridich Steunpunt, ANGO, MEE, Het juridisch loket. Lees hier meer over wat zij beiden.

Wanneer je gehandicaptenparkeerkaart verloopt, moet je dan meewerken aan een keuring voor herindicatie? Ook wanneer er medisch niets is veranderd?

Ja. Op grond van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart is de gemeente bij verlenging van de parkeerkaart verplicht de aanvrager te herkeuren. Inmiddels is duidelijk geworden, dat deze manier van werken niet alleen veel geld kost, maar in veel gevallen ook omslachtig en onnodig,. De regeling zal dan ook op korte termijn zo worden aangepast, dat de gemeenten alleen nog bij twijfel kunnen eisen dat de aanvrager van de parkeerkaart een medische herindicatie krijgt. Tot die tijd moet nog worden meegewerkt aan de herkeuring voor het verkrijgen van een nieuwe parkeerkaart.

Bestaan er inreisbeperkingen voor hiv-positieven?

Sommige landen kennen inreisbeperkingen voor hiv positieven. Zorg in dit geval voor de medische verklaring van je arts, zeker wanneer je medicatie gebruikt. In zo'n (Engelse) verklaring staat vermeld dat je om medische redenen medicatie gebruikt. Als je langer in een land wilt blijven of voor langere tijd gaat werken, is het in sommige landen noodzakelijk dat je een hiv-vrij verklaring nodig hebt.

Heb je vragen over vestiging in een ander EU land?

Veel informatie over sociale zekerheid, werken en wonen binnen de EU kun je verkrijgen via de website 'uw europa'.

Heb je vragen over vestiging in Nederland?

Vanuit de emigrant gezien biedt de website van ACCESS een goede ondersteuning. Engelstalig en gericht op hoger opgeleide Engelssprekenden expats.

end faqs

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

positiefgeldzaken

banner_160_160

 

plus04 160 module
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen