Regio Rotterdam - Rijnmond
e-mail:
Servicepunt Hiv Vereniging Nederland - ma, di, do van 14.00 - 22.00 uur: 020 - 689 25 77
e-mail:

flyer2016 hivborrel 90De Hiv+Borrel gaat nu haar derde jaar in en de organisatoren kunnen wel wat extra handen gebruiken. Dus, wil je ook af en toe meehelpen met ons gezellige borrelteam? En meteen wat doen voor mensen met hiv? Dan kun je ons op verschillende manieren helpen: in ons bar-team, helpen met flyeren, gastvrouw/gastheer zijn tijdens de borrel, etc....  Alles is bespreekbaar want je weet zelf het beste hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Schiet tijdens de tweemaandelijkse borrel gerust iemand van de borrel-crew aan ... we zijn herkenbaar aan onze rode shirtjes met het bekende logo.

De Hiv+Borrel gemist maar wel geïntresseerd? Stuur dan een e-mail aan .

John C. Schram startte in september 1998 als secretaresse voor de Hiv Vereniging afdeling Rijnmond, later HivReo geheten, de afdeling die in november 2012 werd opgeheven. In augustus 2012 is John Schram gedwongen door de omstandigheden gestopt met haar werkzaamheden, inmiddels 80 jaar, maar geenszins van plan om stil te gaan zitten en vast van plan zich te blijven inzetten voor mensen met hiv. Zij solliciteerde vervolgens als vrijwilligster bij het buro Hiv Hulpverlening bij Humanitas en werd daar aangenomen. Zij was, en is tot op de dag van vandaag, een grote steun en zeer betrokken bij de doelgroep.

(klik op de foto voor de reportage)

Cement tussen de stenen
Bij de Hiv Vereniging in Rotterdam was zij al die jaren een belangrijke schakel tussen bestuursleden en achterban. De heer Frans van Hilst, afgevaardigde van de gemeente Rotterdam wees er op dat Rotterdam trots en dankbaar is voor mensen zoals John. Hij noemde haar, terecht, het cement tussen de stenen. Zij kon geweldig luisteren en was voor veel mensen uit de regio het eerste aanspreekpunt bij hun zoektocht naar informatie, liet altijd iedereen in hun waarde en zorgde ervoor dat angsten uit de lucht werden gehaald en mensen met specifieke vragen gericht werden geholpen door vrijwilligers van heel verschillend pluimage.

Beste leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 31 mei 2012 is besloten de afdeling Rijnmond en omstreken om te zetten in een regio van de Hiv Vereniging Nederland. Als gevolg hiervan is een bestuur niet meer nodig, evenmin als een afdelingssecretariaat.

De reden van deze verandering is, zoals in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering reeds werd vermeld: de afbouw van de subsidie en het structurele tekort aan vrijwilligers die bereid zijn activiteiten te organiseren.

De activiteiten die thans worden georganiseerd gaan natuurlijk door. Ook is er ruimte voor nieuwe activiteiten en initiatieven. Ondersteuning hiervan zal vanuit het landelijk kantoor worden verzorgd, eventueel via een regiocoördinator.

Ten gevolge van de verandering wordt per 1 augustus het afdelingssecretariaat gesloten. Voor contact met de HVN verwijzen wij u naar het Servicepunt van de vereniging.

Telefoon: 020 - 689 25 77
Adres:  Postbus 15847
1001 NH  Amsterdam
Bereikbaar: ma - di - do - vrij van 14.00 tot 22.00 uur.
Website: www.hivnet.org

Na bijna vijfentwintig jaar Hiv Vereniging Rijnmond en omstreken sluiten we hierbij een bewogen periode af die gekenmerkt werd door veel reuring, maar die ook altijd gepaard ging met grote betrokkenheid. En omdat betrokkenheid bij mensen met hiv/aids er nog steeds toe doet gaan we ervan uit dat, in welke vorm dan ook, de HVN in Rijnmond een taak zal hebben te vervullen.

Met vriendelijke groet,

het voormalige bestuur

Contact

Regio Rotterdam - Rijnmond

Nieuwsbrief Rotterdam Rijnmond

Vul je emailadres in en ontvang de nieuwsbrief van regio Rotterdam Rijnmond
captcha 

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen