organisatie

De ALV benoemt een bestuurslid voor een periode van drie jaar, welke maximaal eenmaal met een zelfde periode door de ALV verlengd kan worden. Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks; deze vergaderingen zijn op verzoek bij te wonen. Het Dagelijks Bestuur is een afvaardiging van het Algemeen Bestuur. Het vergadert twee maal per maand.

Het landelijk bureau heeft een algemeen directeur en er zijn stafmedewerkers voor: (digitale) informatievoorziening, belangenbehartiging, medische zaken en zorg, vrijwilligersbeleid/ondersteuning regio's, onderling contact en ondersteuning en voor specifieke projecten. De stafmedewerkers worden ondersteund door het secretariaat en vrijwilligers.

Met ingang van januari 2014 is Hiv Vereniging Nederland als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet. Veel van deze informatie is al jaren publiekelijk in te zien via deze website, andere nog missende onderdelen worden vanaf nu toegevoegd. Hieronder de gegevens of verwijzingen daarheen:

De doelstelling van Hiv Vereniging Nederland is:
Actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning.

  • Naam, contactgegevens en het RSIN zijn te vinden op onze contactpagina.
  • Een overzicht van beleidsplannen (werkplannen) en verslagen van uitgeoefende activiteiten staat onder publicaties.
  • De bestuursleden maken onderdeel uit van zo'n 170 onbezoldigde vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging. Zij worden volgens de richtlijn voor declaraties beloond voor hun inzet middels een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per dagdeel met een maximum van € 50,- per maand.
  • De samenstelling van het bestuur en de bestuursleden is hier voor iedereen inzichtelijk. In de jaarverslagen staan de besturen die verantwoordelijk waren voor de periode van het betreffende jaarverslag.
  • Stafleden worden beloond volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 BBRA en HVN volgt de Arbeidsvoorwaarden van Aids Fonds - Stop Aids Now! - Soa Aids Nederland, 1 januari 2013.
  • De financiële verantwoording:

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. De ALV komt per bestuursbesluit (minimaal) twee keer per jaar bijeen of zoveel vaker als de leden dit noodzakelijk achten (met inachtneming van hetgeen hierover in de statuten is bepaald). Het Algemeen Bestuur nodigt haar leden van harte uit om de ledenvergaderingen bij te wonen. In de ALV wordt bij monde van het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, en wordt besloten over het te voeren beleid. Door het bijwonen van de ALV kun je actief bijdragen aan het beleid.

Naast de bestaande klachtencommissie voor leden zijn twee vertrouwenspersonen actief bij Hiv Vereniging Nederland (HVN). Met de Coördinatie Onafhankelijke Klachtencommissie (COK) is een klachtenregeling opgesteld hoe hen in te schakelen en wat hun bevoegdheden zijn in geval van situaties van grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en fysiek geweld).

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

banner_160_160

 

plus04 160 module
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen