home
persoonlijke verhalen
informatie
forum
chat
agenda
noodhulp
links
woordenlijst
ouder & intermediairs
contact
  
  voor en door jongeren met hiv

 
 
regelgeving rond behandeling
Als je hiv hebt, word je helaas ook geconfronteerd met allerlei praktische gevolgen. Als je hiv hebt, zullen er belangrijke beslissingen genomen moeten worden over onder andere je hiv behandeling. Maar ook krijg je wellicht te maken met andere artsen, zoals een bedrijfsarts of een tandarts. Het is belangrijk om te weten wat hierbij je rechten en plichten zijn, maar ook die van je arts. Als je die kent, sta je ook sterker in je schoenen.
naar boven
 
 
rechten patiŽnt
Het is niet altijd eenvoudig om een goed contact te (blijven) onderhouden met je hiv behandelaar of andere artsen, zeker niet als je vragen en twijfels hebt. Vaak kun je de problemen wegnemen door ze open en eerlijk te bespreken. De rechten en plichten van zowel de patiŽnt als van de behandelaar zijn voor een groot deel vastgelegd in Nederland in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, 1995). In BelgiŽ zijn patiŽntenrechten vastgelegd in de Wet inzake patiŽntenrechten (2002). Deze wetten maken duidelijk waarop een patiŽnt moet kunnen rekenen en waaraan een beroepsbeoefenaar zich te houden heeft.

Enkele belangrijke rechten die vastgelegd zijn in de wet is: het recht op informatie (verplichting van behandelaar je zo volledig en zo goed mogelijk te informeren om verantwoord te kunnen beslissen over je behandeling), recht op inzage in medisch dossier, toestemmingsvereiste, , medisch beroepsgeheim (zonder jouw toestemming geen informatie doorgeven aan derden over je gezondheid, dus ook niet aan je partner of familie), en vrije artsenkeuze.

Sites waar je meer kunt lezen over patiŽntenrechten in Nederland zijn hivnet.org en handicap.nl, onder 'wetgeving', het kopje 'patiŽntenrechten'.

Een site van de Belgische overheid waarop je alles kunt terugvinden over patiŽntenrechten vind je hier.
naar boven

 
 
toegang tot zorg zonder papieren
In 1998 is de Koppelingswet in werking getreden. Daardoor is het voor mensen die in Nederland verblijven zonder wettelijke verblijfspapieren, moeilijker geworden om toegang te krijgen tot de Nederlandse gezondheidszorg. Ook heeft men geen recht meer op collectieve voorzieningen. Besef wel dat je altijd recht hebt op medische noodzakelijke zorg en dat deze zorg niet geweigerd mag worden. Het beste is om altijd eerst een afspraak te maken met een huisarts; deze kan je namelijk altijd doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde arts. Er zijn diverse regelingen om ervoor te zorgen dat indien mensen hun rekening echt niet kunnen betalen, vergoed worden.

Huisartsen en eerstelijns hulpverleners die iemand zonder legale status behandelen, kunnen wel een beroep doen op het Koppelingsfonds onder beheer van de Stichting Koppeling. Illegalen hebben geen toegang tot dit fonds.

Ziekenhuizen hebben op hun begroting een post "oninbare vorderingen" ofwel de post "dubieuze debiteuren". De kosten die in het ziekenhuis worden gemaakt voor mensen die illegaal zijn of voor mensen die onverzekerd zijn worden hierop geboekt. De voorgeschreven hiv medicatie krijg je dan via een speciaal formulier afgeleverd door de apotheker. De apotheker ontvangt zijn vergoeding via het Koppelingsfonds. Voor veelgestelde vragen over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfspapieren: FAQ.

Ook in BelgiŽ kunnen mensen zonder papieren die nood hebben aan een bepaalde behandeling, beroep doen op een Koninklijk Besluit dat bepaalt dat zij recht hebben op de noodzakelijke medische zorgen. In de aidsreferentiecentra is men goed op de hoogte van de procedure voor mensen zonder verblijfsvergunning omtrent medische zorgen.
naar boven

 
 
klachten over de behandeling
Als je niet tevreden bent over de behandeling kun je je allereerst het beste wenden tot de betreffende behandelaar. Vervolgens is er in een ziekenhuis altijd de mogelijkheid je tot een klachtencommissie te wenden. De praktijk leert dat het indienen van een klacht bij de behandelaar zelf of bij het ziekenhuis voor beide partijen het meest bevredigend is.

Stel om te beginnen vast wat je met een klacht wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld dat er aandacht wordt besteed aan de klacht door middel van een onderzoek, of wil je genoegdoening en wil je dat er maatregelen worden genomen tegen de arts of instelling, of wil je een schadevergoeding?
naar boven

 
 
klachtenprocedure Nederland
Als Nederlandse patient kun je contact opnemen met een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG), een instelling die steeds meer de functie krijgt van opvang en meldpunt voor klachten. Hier kun je zowel advies krijgen over de te volgen procedure als doorverwezen worden naar een advocaat die gespecialiseerd is in gezondheidszaken of schadevergoeding. Voor een klacht over een tandarts kun je je wenden tot de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (NMT). In eerste instantie probeert de NMT te bemiddelen. Als je met de uitkomst hiervan niet tevreden bent, kun je een klachtenprocedure starten.
naar boven
 
 
klachtenprocedure BelgiŽ
In BelgiŽ kun je bij een ombudsdienst een klacht indienen over je behandeling. In elk algemeen ziekenhuis is een ombudspersoon in dienst. PatiŽnten kunnen bij een ombudspersoon gratis ondersteuning krijgen voor het oplossen van problemen en klachten die verband houden met de opname, de behandeling of het verblijf in het ziekenhuis. Indien je niet tevreden bent over de behandeling van je klacht door de ombudsdienst in het ziekenhuis, kun je klacht indienen bij de Federale Commissie 'Rechten van de PatiŽnt'.

Het neerleggen van een klacht vraagt inspanning, tijd en soms ook moed van alle betrokkenen, ook van de patiŽnt. Indien je vragen hebt bij het neerleggen of het formuleren van je klacht helpt het Vlaams PatiŽntenplatform vzw je graag:
Vlaams PatiŽntenplatform
Groeneweg 151, 3001 Heverlee
tel: +32(0) 16 23 05 26
fax: +32(0) 16 23 24 46
e-mail: info@vlaamspatientenplatform.be
website: vlaamspatientenplatform.be

Sensoa is het officiŽle meldpunt voor discriminatie op basis van hiv. Hiervoor werkt Sensoa nauw samen met het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Voor vragen over het meldpunt binnen Sensoa kun je contact opnemen op: +32(0) 78 151 100. Voor meer informatie over het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kun je ook terecht op hun website: antiracisme.be
naar boven

 
onderwerpen
uitleg over Hiv
wanneer en hoe vertel ik het?
op zoek naar ondersteuning
gevoelens
seksualiteit en relaties
medische info & gezondheid
opleiding en werk
kinderwens
spiritualiteit en religie
regelgeving rond behandeling
rechten patiŽnt
toegang tot zorg zonder papieren
klachten over de behandeling
klachtenprocedure Nederland
klachtenprocedure BelgiŽ
verzekeringen
vrije tijd
wereld
home    persoonlijke verhalen     informatie     forum     chat     agenda
noodhulp     links     woordenlijst     ouders & intermediairs
contact     disclaimer     colofon